Aanmeldingsformulier Bewoner

Middels onderstaand formulier kunt u als bewoner uw situatie voorleggen aan de coördinator van Buurtbemiddeling Breda.

Vul voor zover bekend de contactgegevens van de 2e partij in en geef een duidelijke omschrijving van de situatie en geef aan welke acties u zelf ondernomen heeft om de overlast met uw buren te bespreken en op te lossen.

Uw aanmelding wordt vertrouwelijk behandeld en uw gegevens zijn alleen bekend bij de coördinator en de bemiddelaars aan wie uw probleem wordt toegekend.

* Verplichte velden