Grond, overpad

Die grond is van mij, maar de buurman denkt er net zo over…Ruzies over waar de erfgrens nou precies loopt zijn van alle tijden. Net als onenigheid over hekken die geplaatst zijn op een plek waarvan niet duidelijk is wie de eigenaar daarvan is. Ruzie over recht op overpad is ook een klassiek geval van een burenconflict.

Suggesties:
Ga in gesprek met elkaar en maak afspraken waarmee u beide kunt leven. Wissel uit wat er belangrijk is.

Informeer naar de regels, bijvoorbeeld bij het Kadaster of kijk op Eigen Huis