Kinderen

Vooral andermans kinderen leveren irritaties op. Ze spelen in de tuin en maken daarbij lawaai, ze zijn brutaal of weten zich niet te gedragen. Of ze tasten de privacy aan omdat ze te pas en te onpas over de schutting kijken of regelmatig ballen in de tuin schieten en daarmee planten beschadigen. En dan zijn er nog kinderen die andere kinderen pesten. Of pubers die veel lawaai maken als de ouders niet thuis zijn, harde muziek draaien en op ronkende brommers rijden. En ouders voeden hun kinderen niet op of verwaarlozen ze.

Suggesties:
Bespreek de overlast die u ervaart met de ouders. Misschien weten ze niet goed wat hun kinderen doen. Leg duidelijk uit waarom u er last van heeft. Probeer duidelijke afspraken te maken die voor zowel voor u als voor de buren werken.

Iedereen heeft het beste voor met zijn kind. Opvoeden is niet altijd gemakkelijk en misschien zijn er problemen waarvan u niet weet. Stel u daarom tactisch op en probeer u in de ander te verplaatsen. Zo vergroot u de kans op een goed gesprek.

Maakt u zich ernstige zorgen over de opvoedsituatie? Neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin.